Titanyum implantlar üzerine plazma sprey kaplı kalsiyum fosfatların karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 10-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kalsiyum fosfat kaplamalar, metalik implantların üzerine plazma sprey, sol-jel, elektrolitik, biyomimetik vb. gibi farklı yöntemlerle kaplanır. Çünkü kemiğe bağlanabilen biyouyumlu özelliklere sahiptirler. Ek olarak kalsiyum fosfat kaplamalar, implantların korozyon direncini artırır. Metalik biyomalzemelerin doku ile uyumsuzluğu ve korozyonu nedeniyle kaplama yapılmalıdır. Sol-jel yöntemi tozların sentezi için de kullanıldı. Biyoseramik tozlar, biyoaktif, biyolojik olarak parçalanabilir ve biyoinert gibi farklı biyoaktiviteye sahiptir. Farklı Ca/P oranlarına sahip birçok kalsiyum fosfat vardır. Trikalsiyum fosfat (TCP), tetrakalsiyum fosfat (TTCP), dikalsiyum fosfat dehidrat (DCPD) ve hidroksiapatit (HA) en yaygın kalsiyum fosfat bileşikleridir.

 

Bu çalışmada, farklı bileşimlerde (DCPD, TCP, HA ve TTCP) kalsiyum fosfat bazlı biyoseramik tozlar soljel yöntemi ile üretilmiştir. Sentezlenen tozlar üzerinde partikül boyutu, taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) analizleri yapıldı. Titanyum yüzeyine plazma püskürtme yöntemi ile kaplandı. Kaplama katmanları SEM-EDX ile karakterize edildikten sonra, mikrosertlik testi ve katmanların kalınlığı ölçülmüştür. 

Keywords

Abstract

Calcium phosphate coatings is coated on metallic implants by different methods like as plasma spray, solgel, electrolytic, biomimetic etc. Because they have biocompatible properties that can able to bond to bone. Additionally calcium phosphate coatings promotes corrosion resist of implants. Coating must be done due to incompatibility and corrosion of metallic biomaterials with tissue. The sol-gel method was also used for synthesis of powders. Bioceramic powders have different bioactivity such as bioactive, biodegredable and bioinert. There are many calcium phosphates that have different Ca/P ratios. Tricalcium phosphate (TCP), tetracalcium phosphate ( TTCP), dicalcium phosphate dehydrate (DCPD) and hydroxyapatite (HA) are the most common calcium phosphate compounds.

 

In this study, calcium phosphate based-bioceramic powders with different composition (DCPD, TCP, HA and TTCP) were produced by sol-gel method. Particle size, scanning electron microscopy (SEM-EDX) analyzes were performed on the synthesized powders.  They were coated on the titanium surface by Plasma spray method. After coating layers were chatacterized by SEM-EDX, microhardness test and thickness of layers were measure.

Keywords