Katı Hal Reaksiyonu ile Bor Atıklarından ve Cam Kırıklarından Vollastonit Sentezi

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 26-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada borik asit üretim tesislerinin atıkları ve cam kırıkları ile hazırlanan karışımdan katı-hal reaksiyonları ile farklı sıcaklıklarda sentetik vollastonit elde edilmeye çalışılmıştır. CaO kaynağı olarak bor atığı SiO2 kaynağı olarak da cam kırıklarının uygun stokiyometride karışımı ile hazırlanan toz harmanına şekillendirmede plastiklik sağlamak amacı ile kil ilavesi yapılmıştır. Kuru presleme ile şekillendirilen örnekler 1050, 1100 ve 1150 C'de pişirilmiş ve bu örnekler üzerinde su emme ve 3 nokta eğme mukavemeti testleri yapılmıştır. Test sonuçlarından en iyi sonuçların elde edildiği 1150 C'de pişirilen örneklere x-ışınları (XRD) ve elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular bor atığı ve cam kırıklarından 1150 C'de yüksek verimde wollastonit (2M-monoklinik) fazına dönüşümün gerçekleştiğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to obtain synthetic wollastonite at different firing temperatures by solid-state reactions from the mixture prepared with the wastes of boric acid production facilities and the glass-scraps powders. The powder blend was prepared with the appropriate stoichiometric mixture of boron waste as the CaO source and glass-scraps as a source of SiO2. The samples shaped by dry pressing were fired at 1050, 1100, and 1150⁰C, and water absorption and 3-point bending strength tests were carried out on these samples. X-ray (XRD) and electron microscopy (SEM) analyzes were performed on the samples fired at 1150⁰C. The findings showed that the transformation of boron waste and glass-scraps to the wollastonite (2M-monoclinic) phase was achieved at 1150°C.

Keywords