Afyonkarahisar/Tatarlı Feldispat Tesis Atığının Karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 41-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Tatarlı Bölgesinde bulunan Söğütsen Seramik Firmasına ait sanidin zenginleştirme tesis atığı incelenerek karekterize edilmiştir. Çalışma kapsamından, fabrika sahasından alınan atığın kimyasal içeriği (XRF), minerolojik (XRD) bileşimi ve serbestleşme boyutu incelenmiştir. Yapılan çalışma soucunda atığın magnetit, ortaklas, sanidine ve albit minerallerinden oluştuğu saptanmıştır. Atığın kimyasal içeriği TS 11325/T1:2019 “Feldspat-Seramik sanayiinde kullanılan” standartı ile kıyaslandığında K2O (%11,30) oranı ve Na2O (%1,50) içeriği bakımından istenilen değere sahip olduğu ancak Fe2O3 (%4,50) içeriğinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, sanidine enrichment plant waste belonging to Söğütsen Seramik Company located in the Tatarlı District of Dinar district of Afyonkarahisar province was examined and characterized. Within the scope of the study, the chemical content (XRF), minerological (XRD) composition and liberalization dimension of the waste taken from the factory site were examined. As a result of the study, it was determined that the waste consists of magnetite, commonlas, sanidine and albite minerals. The chemical content of the waste has the desired degree in terms of K2O (11.30%) and Na2O (1.50%) content compared to the TS 11325 / T1: 2019 standard used in the "Feldspar-Ceramic industry", but the Fe2O3 (4.50%) content determined to be high.

Keywords