Elektro Erozyonla İşlenmiş AISI 630 (17-4 PH) Paslanmaz Çeliğinin Yüzey Karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 50-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AISI 630 (17-4 PH) çökelme sertleşmesi ısıl işlemiyle üretilen bir martenzitik paslanmaz çelik türüdür. Yüksek mukavemet ve sertliğinden dolayı geleneksel imalat yöntemleriyle işlenmesi zor bir malzemedir. Elektro erozyonla işleme (EDM), işlenmesi zor malzemeleri işlemek için çok etkili bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Elektro erozyonla işlemede en önemli parametrelerden birisi akımdır. 7A, 12A, 22A akım değerlerinde işlenen numunelerin yüzey karakterizasyonu, çizgisel yüzey pürüzlülüğü sonuçları, XRD ve SEM analizleriyle yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda akımın, AISI 630 (17-4 PH) paslanmaz çeliğin elektro erozyon ile işlenmesinde yüzey karakterizasyonunu önemli ölçüde etkilediği görülmüştür

Keywords

Abstract

AISI 630 (17-4 PH) is a martensitic stainless steel type produced by precipitation hardening heat treatment. It is a material that is difficult to process with traditional manufacturing methods due to its high strength and hardness. Electrical discharge machining (EDM) is often used as a very effective method for processing hard-to-cut materials. One of the most critical parameters in EDM is discharge current. Surface characterization of the samples processed at 7A, 12A, 22A current values was performed by linear surface roughness results, XRD and SEM analysis. As a result of the study, it was seen that the current significantly affects the surface characterization of AISI 630 (17-4 PH) stainless steel with EDM.

Keywords