Termo Reaktif Difüzyon Yöntemiyle Kromlanmış AISI 5115 Çeliğinin Yüzey Karakterizasyonu

Author :  

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-18 15:16:05.0
Language : İngilizce
Konu : Metal
Number of pages: 61-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, termo reaktif difüzyon (TRD) yöntemiyle kromlama işleminin AISI 5115 çeliğinin karakterizasyon özelliklerine etkisi araştırılmıştır. AISI 5115 çeliği, %40 Al2O3, %40 ferro-krom ve %20 NH4Cl tozları ile termo-reaktif difüzyon (TRD) yöntemiyle 950 C'de 2 ve 8 saat süreyle krom kaplanmıştır. Krom karbür tabakası optik mikroskop, X-ışını kırınım tekniği ve mikro sertlik test cihazı ile karakterize edilmiştir. Kromlama sonucunda numune yüzeylerinde Cr3C2 ve Cr7C3 fazları elde edilmiştir. AISI 5115 çeliğinin kimyasal bileşimine ve sıcaklık süresine bağlı olarak krom karbür kalınlığı 6.82±1.15 µm ile 17.35±1.4 µm olarak elde edilmiştir.  Çeliklerin yüzeyinde oluşan krom karbür bileşiklerinin sertliği 1674 ile 1758 HK0.025 arasında değişirken, herhangi bir işlem görmemiş çeliğin sertlik değeri 348 HK0.025’dir.

Keywords

Abstract

In the present study, effect of the thermo reactive diffusion (TRD) chroming process on characterization properties of AISI 5115 steel has been investigated. AISI 5115 steel was chrome plated at 950 C for 2 and 8h by thermo reactive diffusion method with 40% Al2O3, 40% ferro-chromium and 20% NH4Cl powders. The chromium carbide layer was characterized by optical microscopy, X-ray diffraction technique and the micro-hardness tester. X-ray diffraction analysis of chromium carbide layers on the surface of the steels revealed the existence of Cr3C2 and Cr7C3 compounds. Depending on the chemical composition of substrates, the  chromium layer thickness on the surface of the AISI 5115 steel was found to be 17.35±1.4 μm. The hardness of the  chromium carbide compounds formed on the surface of the steels ranged from 1674 to 1758 HK0.025, whereas Vickers hardness values of the untreated the steels was 348 HK0.025.

Keywords


 • [1] K. Gholamreza, P. Hesam, “Computer-aided modeling for predicting layer thickness of a duplex treated ceramic coating on tool steels,” Ceramics International, vol. 40, pp. 5515-5522, 2014. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.141

 • [2] Heat Treatment”, Metals Handbook., 9th Edition, vol. 4, pp. 27-226, Ohio, 1981.

 • [3] I. Gunes, “Tribological properties and characterisation of plasma paste borided AISI 5120 steel”, Journal of the Balkan Tribological Association, vol. 20, 351-361, 2014.

 • [4] Baldı, A.L., Wynewood, P., 1980, Modified Diffusion Coating of the İnterior of a Steam Boiler Tube, U:S: Patent 4, 208, 453.

 • [5] J. Jurkov, G.A. Melnichuk, N.V. Stepanova, “Composition for Depositing Diffision Carbide Coatings on Iron-Carbon Alloys Articles,” U.S. Patent 4.765.840, 1988.

 • [6] Öktem, Z., Çapan, L., Çep, H., 1994, “Termoaktif Difüzyon Yöntemiyle Çelik Yüzeylerin Karbür Kaplanması”, Metal Dünyası Dergisi, Sayı 19, 1994.

                                                                                                    
 • Article Statistics