Borlanmış S220 İnşaat Demirinin Yüzey Karakterizasyonu

Author :  

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-23 22:58:03.0
Language : İngilizce
Konu : Yüzey Karakterizasyonu
Number of pages: 66-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, borlanmış S220 donatıların yüzey karakterizasyon özellikleri incelenmiştir. İnşaat demiri 870 ve 920C’de 2 ve 6 saat süreyle Ekabor II bor tozu ile borlanmıştır. Borlanmış inşaat demirinin yüzey özellikleri, optik mikroskop, XRD, mikrosertlik ve yüzey profilometrisi kullanılarak incelenmiştir. XRD analizi sonucunda inşaat demiri yüzeyindeki borür tabakalarında FeB ve Fe2B fazları elde edilmiştir. Çeliğin kimyasal bileşimine bağlı olarak, S220 inşaat demiri yüzeyindeki borür tabakası kalınlığı 64,28 μm olarak bulunmuştur. Çeliklerin yüzeyinde oluşan borür tabakalarının sertlikleri 1472 ile 1674 HV0,05 arasında değişirken, herhangi bir işlem görmemiş çeliğin Vickers sertlik değeri 142 HV0,05’tir. Borlama işlemi sonucunda sıcaklığa ve zamana bağlı olarak borür tabakasının kalınlığı, sertliği ve yüzey pürüzlülüğü artmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the surface characterization properties of borided S220 rebar were investigated. Rebar was borided at 870 and 920C for 2 and 6h by Ekabor II boron powders. Borided rebar surface properties were examined using optical microscope, XRD and microhardness tests and surface profilometry. X-ray diffraction analysis of boride layers on the surface of the rebars revealed the existence of FeB and Fe2B compounds. Depending on the chemical composition of substrates, the boride layer thickness on the surface of the S220 rebar was found to be 64.28 μm. The hardness of the boride compounds formed on the surface of the steels ranged from 1472 to 1674 HV0,05, whereas Vickers hardness values of the untreated the steels was 142 HV0,05. As a result of the boronization process, the thickness of the boride layer, hardness and the surface roughness increased depending on the temperature and time.

Keywords


 • [2] L. C. Casteletti, A. N. Lombardi, G. E. Totten, “Boriding” In: Q.J. Wang, Y. W. Chung (eds) Encyclopedia of Tribology. Springer, Boston, MA, 2013.

 • [3] I. Gunes, Wear Behavior of Plasma Paste Boronized of AISI 8620 Steel with Borax and B2O3 Paste Mixtures, Journal of Materials Science & Technology, vol. 29, 662-668, 2013.

 • [4] V. Jain, G. Sundararajan, “Influence of the Pack Thickness of the Boronizing Mixture on the Boriding of Steel”, Surface and Coatings Technology, vol. 149, 21-26, 2002.

 • [5] O. Allaoui, N. Bouaouadja, G. Saindernan, “Characterization of boronized layers on a XC38 steel”, Surface and Coatings Technology, vol. 201, 3475-3482, 2006.

 • [6] Kulka, M., Makuch, N., Pertek, A., Microstructure and properties of laser-borided 41Cr4 steel, Optics & Laser Technology, vol.45, 308-318, 2013.

 • [7] I. Gunes, I. Yıldız, Rate of growth of boride layers on steels, Oxidation Communications, vol. 38(4A), 2189-2198, 2015.

 • [8] A.G. Çelik, “Characterization of Borided DIN X165CrMoV12 Steel”, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol. 5, 904-908, 2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics