Grafen Nanotabaka Katkılı Alümina Esaslı Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 71-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada grafen nanotabaka (GNP) katkılı alümina esaslı nanokompozit malzemelerin karakterizasyon özellikleri araştırılmıştır. Nanokompozit malzemelerin üretiminde toz metalürjisi yöntemi kullanılmıştır. %1, 2 ve 3 GNP katkılı alümina esaslı tozlar bilyeli karıştırıcıda 24 saat süreyle homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Karışan tozlar tek eksenli preste dikdörtgen hacimli kalıp içerisine dökülerek yaklaşık olarak 200 bar basınç altında şekillendirilmiştir. Elde edilen numunelere kapalı fırın ortamında 1300 ºC sıcaklıkta 4 saat süreyle ısıl işlem uygulanmıştır. Bu işlem sonrasında ise sırasıyla % su emme, bulk yoğunluk ve % gözeneklilik testlerinin yanı sıra mekanik test olarak basma testi yapılmıştır. Yapı içerisindeki tane boyutu ve dağılımları ise SEM-EDX analizleri gerçekleştirilerek belirlenmiştir.      

Keywords

Abstract

This study, investigated the characterization properties of graphene nanoplateklet (GNP)-doped alumina-based nanocomposite materials. The Powder metallurgy method has been used in the production of nanocomposite materials. Alumina-based powders with 1, 2, and 3% GNP were mixed homogeneously in a ball mixer for 24 hours. The mixed powders are poured into a rectangular mold in a uniaxial press and formed under approximately 200 bar pressure. The samples were heat-treated at 1300 ºC for 4 hours in a closed oven environment. After this process, density, % water absorption, bulk density, and % porosity tests were performed, as well as compression test as mechanical test. Grain size and distribution within the structure determined by SEM-EDX analysis.

Keywords