Simetri Düzlemleri Yokken Asal Eksenlerin ve Asal Kütle Eylemsizlik Momentlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 114-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede asal eksenlerin ve kütle atalet momentlerinin belirlenmesi ele alınmaktadır. Bazı teorik arka plan sağlanır, ancak pratik uygulama örneklerle vurgulanır.

 

Keywords

Abstract

In the current article the determination of principal axes and mass moments of inertia is considered. Some theoretical background is provided, but the practical application is emphasized via example.

Keywords