Ergiyik Harmanlama ile Üretilen Polimetilmetakrilat (PMMA)/Cam Fiber Kompozitlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 104-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ağırlıkça farklı yüzdelerde (%5-10-20-30) cam fiber içeren polimetilmetakrilat (PMMA) matrisli kompozitlerin mekanik ve aşınma direnci özellikleri araştırılmıştır. Üretimde çift vidalı bir ekstrüder kullanılarak ergiyik harmanlama yöntemi tercih edilmiş olup, test numunelerinin üretiminde ise enjeksiyon kalıplamadan faydalanılmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri 3-nokta eğme ve Shore D sertlik ölçümleri ile, aşınma özellikleri ise özel üretim bir ball-on-disk kuru kayma aşınma test cihazı kullanılarak incelenmiştir. Benzer şartlarda şekillendirilen saf PMMA da aynı testlerde kontrol numunesi olarak kullanılmış ve cam fiber konsantrasyonuna bağlı olarak bahsedilen testlerin sonuçları yorumlanmıştır. En yüksek eğme gerilmesi ve elastiklik modülü değerlerine (sırasıyla 121 MPa ve 7354 MPa) %30 cam fiber içeren PM30 numunesi ile ulaşılmıştır. Benzer şekilde, yüksek sertlik, düşük sürtünme ve düşük aşınma oranı gibi özellikler %20 ve %30 cam fiber içeren kompozitlerde gözlenmiştir. Bu durum, cam fiber içeriğindeki artışın kompozit rijitliğini arttırması ayrıca yorulma aşınması direncinin de iyileştirmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, mechanical and wear resistance properties of polymethylmethacrylate (PMMA) matrix composites containing glass fiber in different weight percentages (5-10-20-30%) were investigated. Melt blending method was preferred using a twin screw extruder in production, and injection molding was used in the production of test samples. The mechanical properties of the composites were investigated by 3-point bending and Shore D hardness measurements, and the wear properties were examined using a custom-made ball-on-disk dry sliding wear tester. Pure PMMA shaped under similar conditions was also used as a control sample in the same tests and the results of the mentioned tests were interpreted depending on the glass fiber concentration. The highest bending stress and modulus of elasticity values ​​(121 MPa and 7354 MPa, respectively) were obtained with PM30 sample containing 30% glass fiber. Similarly, properties such as high hardness, low friction and low wear rate were observed in composites containing 20% ​​and 30% glass fiber. This situation was associated with the increase in the glass fiber content, increasing the stiffness of the composite and also improving the fatigue wear resistance.

Keywords