Karbon Fiber ve Elvaloy ile Takviyelendirilmiş Polipropilen/Poli(laktik asit) Karışımlarının Temas Açısı ve Islanabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 122-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, polipropilen (PP)/poli(laktik asit) (PLA) karışımlarının temas açısı ve yüzey enerjisi özellikleri üzerine karbon fiber ve etilen-bütil akrilat ilavesinin etkilerinin incelenmesidir. PP’ye PLA ilave edildiğinde mekanik özelliklerde iyileşmeler beklemek mümkündür ve farklı uygulamalar için potansiyel kullanım alanı oluşmaktadır. Benzer sıcaklıklarda işlenmeleri ergiyik harmanlama ile üretimlerini de mümkün kılmaktadır. PP nonpolar, PLA ise polar yapıya sahip olduğundan üretimde uyumlaştırıcı kullanımı karışımın özelliklerini iyileştirmek için tercih edilmektedir. Karbon fiber ilavesi ile mekanik özelliklerde artış beklemek de doğaldır. Kompozitler ergiyik harmanlama yöntemi ile çift vidalı bir ekstrüder kullanılarak üretilmiştir. PP/PLA karışımları ağırlıkça %75-25 ve %25-75 olacak şekilde ayarlanmıştır. Karbon fiber ağırlıkça %5-10-20 ve 30 oranlarında karışımlara katılmıştır. Elvaloy ise uyumlaştırıcı olarak tüm bileşimler için 5 phr oranında kompozitlere ilave edilmiştir. Çalışmayla uyumlaştırıcı ve karbon fiber kullanımının PP/PLA karışımlarının yüzey enerjileri ve ıslanma özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of carbon fiber and ethylene-butyl acrylate addition on the contact angle and surface energy properties of polypropylene (PP)/poly(lactic acid) (PLA) blends. When PLA is added to PP, it is possible to expect improvements in mechanical properties and potential uses for different applications. Processing at similar temperatures also enables their production by melt blending. Since PP has a nonpolar structure and PLA has a polar structure, the use of compatibilizers in production is preferred to improve the properties of the blends. It is also natural to expect an increase in mechanical properties with the addition of carbon fiber. Composites were produced by melt blending method using a twin-screw extruder. PP/PLA blends were adjusted to be 75-25% and 25-75% by weight. Carbon fiber was added to the blends at 5-10-20 and 30% by weight. Elvaloy was added to the composites as a compatibilizer at a concentration of 5 phr for all compositions. The aim of this study is to investigate the effects of compatibilizer and carbon fiber use on the surface energies and wettability properties of PP/PLA blends.

Keywords