Borlanmış Co-Mg Alaşımlarının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan çalışmada, Co-Mg alaşımına (%95 Co ve %5 Mg kompozisyon) borlama yöntemi ile kaplama yapılmıştır. Co ve Mg metal tozları faz diyagramındaki yüzdelik dilimlere göre kompozisyon karışım oranları belirlenmiştir.  Belirlenen oranlarla kapalı kaplar içerisine konulan toz karışımlar 24 saat süre ile döner karıştırıcıda karışmıştır.  Homojen karışım daha sonra geometrik şekle sahip olması için kalıplara dökülerek preslenmiştir. Preslenmiş numuneler kontrollü atmosferik fırın içerisine konularak 530 °C sıcaklıkta sinterlenmiştir. Bu işlem sonrasında numuneler borlama işlemi yapılması için silindirik olarak tasarlanmış kutular içerisinde alt ve üst taraflarına Ekabor II tozu dökülüp hava almaması için şamot çamuru ile kapatılarak 900 °C sıcaklık ve 1.5–4.5 saat değişen sürelerde borlama işlemi yapılmıştır. Borlanmış numunelere en son XRD ve SEM analizlerin yanı sıra mikrosertlik testleri yapılmıştır. XRD analiz sonucunda CoB, Co2B ve Co fazları ortaya çıkmıştır. SEM analiz sonrasında ise bor tabakaları oluşmuş ve  tabaka kalınlık ölçümleri sonucunda en yüksek değer 4.5 saat süre sonrasında 120 µm olarak bulunmuştur. Mikrosertlik ölçümü sonrasında ise en yüksek değer 1930 HV0,05 olarak ölçülmüştür.

Keywords

Abstract

In the study, the Co-Mg alloy (95% Co and 5% Mg composition) was coated by boriding method. Composition mixing ratios were determined according to percentiles in the phase diagram of Co and Mg metal powders. Powder mixtures placed in closed containers at the determined rates were mixed in a rotary mixer for 24 hours. The homogeneous mixture was then poured into molds and pressed to form a geometric shape. Pressed samples were placed in a controlled atmospheric furnace and sintered at 530 °C. After this process, the pieces were borided at a temperature of 900 °C and for 1.5–4.5 hours by pouring Ekabor II powder on the top and bottom of the cylindrical designed boxes for boriding, and covered with chamotte mud to prevent air leakage. Performed the latest XRD and SEM analyses as well as microhardness tests were performed on the borided samples. As a result of XRD analysis, CoB, Co2B, and Co phases emerged. After SEM analysis, boron layers formed, and the highest value was found as 120 µm after 4.5 hours due to layer thickness measurements. After the microhardness measurement, the highest value measured was 19 30 HV0.05.

Keywords