Effect of solvent type and number of coating layers on the contact angle of hydrophilic TiO2 thin film

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 18-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, başlangıç kimyasalı olarak titanyum izopropoksit seçildi. İzopropanol içinde 30 dakika çözündürüldü. Daha sonra sol-jel reaksiyonunda ayırma ve mono dispersiyon elde etmek için iyonik olmayan yüzey aktif maddeler (Triton X-100) kullanıldı. Bu deneyde, kaplama yöntemi olarak daldırma kaplama yöntemi seçilmiştir. Soda-kireç cam substratlar, bir daldırma kaplayıcı ile alkoksit bazlı kaplama çözeltisi ile kaplandı. Kaplanmış filmler, alkolün, organik çözücünün ve fazla suyun filmlerden buharlaşmasına izin vermek için bir fırında 80°C'de kurutuldu. Çözücülerin buharlaştırılmasından sonra, kaplanmış camlar taramalı elektron mikroskobu (SEM), gonyometre, ışık Geçirgenliği/Buğu ölçer ve Parlaklık ölçer ile karakterize edildi. Hidrofilik yüzey, titanyum alkoksit bazlı kaplama çözeltisinden başarıyla elde edildi.

Keywords

Abstract

In this study, titanium isopropoxide was chosen as a precursor.  It was dissolved in isopropanol for 30 minutes. Then non-ionic surfactants (Triton X-100), were used to obtain the separation and mono dispersion in the sol-gel reaction. In this experiment, the dip-coating method was chosen as a coating method. Soda-lime glass substrates were coated with the alkoxide-based coating solution by a dip coater. The coated films were dried at 80 °C in an oven to allow the alcohol, organic solvent, and excess water to evaporate from the films. After evaporation of solvents, coated glasses were characterized by scanning electron microscopy (SEM), goniometer, light Transmittance/Haze meter, and Gloss meter. The hydrophilic surface was successfully obtained from titanium alkoxide-based coating solution. 

Keywords