A novel method to prepare of silane based superhydrophobic thin film

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 8-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ilk olarak organik-inorganik bir hibrit malzeme sol-jel yöntemi ile hazırlanmıştır. Öncü olarak 3-aminopropyltriethoxysilan (3-APTES) ve tridecafluorooctyltriethoxysilan (Evonik F 8261) kullanıldı. Silan birleştirme ajanları su, dekan ve hidroklorik asit karışımı içerisinde 2 saat çözündürüldü. Soda-kireç cam substratları, bir film aplikatörü yardımı ile silan bazlı kaplama çözeltisi ile kaplandı. Kaplanan filmler, alkol, organik çözücü ve fazla suyun filmlerden buharlaşmasına izin vermek için bir fırında 80°C'de kurutuldu. Çözücülerin buharlaştırılmasından sonra numuneler, temas açısı, FT-IR, SEM, gonyometre, ışık geçirgenliği, haze ve parlaklık ölçer cihazı ile karakterize edildi. Süperhidrofobik yüzey, 3-APTES / tridecafluorooctyltriethoxysilane hibrid bileşiğinden başarıyla elde edildi

Keywords

Abstract

In this study, an organic-inorganic hybrid material was first prepared by the sol-gel method. 3-aminopropyltriethoxysilane (3-APTES) and tridecafluorooctyltriethoxysilane (Evonik F 8261) were used as precursors. The silane coupling agents were dissolved in a mixture of water, decane and hydrochloric acid for 2 hours. Soda-lime glass substrates were coated with the silane-based coating solution with the aid of a film applicator. The coated films were dried in an oven at 80°C to allow alcohol, organic solvent and excess water to evaporate from the films. After evaporation of the solvents, the samples were characterized by contact angle, FT-IR, SEM, goniometer, light transmittance, haze and gloss meter. Superhydrophobic surface was successfully obtained from 3 APTES/tridecafluorooctyltriethoxysilane hybrid compounds.

Keywords