Tersine Mühendisliğin Makine Mühendisliği Alanındaki Uygulamaları Üzerine Bir Derleme

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 42-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tersine mühendislik, bir parçanın üretim sürecini, geriye doğru gerçekleştirme işlemidir. Tersine mühendisliğin amacı, mevcut bir CAD modeli olmadan, 3D model oluşturmaktır. Tersine mühendislik; üreticinin herhangi bir sebeple elinde bulunmayan, ürüne ait bilgisayar destekli tasarım modeline ulaşması için gerekli bir aşamadır. Bu çalışmada tersine mühendislik aşamaları anlatılmış ve makine mühendisliği alanındaki uygulamalarından bahsedilmiştir. Literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve bu alandaki çalışmalar derlenmiştir. Bu alanda sıklıkla karşılaşılan birkaç tersine mühendislik işlemi ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Çalışmada genel olarak tersine mühendislik sürecinin anlaşılması hedeflenmiş ve özellikle makine mühendisliği alanında, hangi durumlarda tersine mühendislik işlemine başvurulduğunun tespiti üzerinde durulmuştur. Böylece tersine mühendislik sürecinin makine sektöründe oldukça pratik ve verimli bir seçenek olduğu gözler önüne serilmiştir.

Keywords

Abstract

Reverse engineering is the process of performing the production process of a part backwards. The purpose of reverse engineering is to create a 3D model without an existing CAD model. Reverse engineering; It is a necessary stage for the manufacturer to reach the computer-aided design model of the product which is not available for any reason. In this study, reverse engineering stages are explained and their applications in the field of mechanical engineering are mentioned. The studies in the literature have been examined and the studies in this field have been compiled. Detailed information is given on a number of reverse engineering processes frequently encountered in this field. In the study, it was aimed to understand the reverse engineering process in general and especially in mechanical engineering, the determination of which reverse engineering process was applied was emphasized. Thus, it has been demonstrated that the reverse engineering process is a very practical and efficient option in the machinery industry.

Keywords