Alümina ve Magnezyanın Reaksiyon Sinterlenmesinde Nişasta İlavesinin Gözeneklilik Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-30 21:31:41.0
Language : İngilizce
Konu : Seramik
Number of pages: 29-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gözenekli magnezyum alüminat seramikler, α-Al2O3 ve MgO'nun sinterlenmesiyle üretilmiştir. Gözenek oluşturucu madde olarak ağırlıkça %20'ye kadar mısır nişastası kullanılmıştır. Peletler, toz metalurjisi tekniği ile hazırlanmış ve katı hal sinterleme yöntemiyle üretilmiştir. Sinterlenmiş peletlerin gözenekliliği, mısır nişastası eklenerek ve eklenmeden karakterize edilmiştir. Özellikle mısır nişastası katkısının yoğunluk, gözeneklilik ve mikro yapı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Nişasta ilavesi yapılmayan numunelerde hemen hemen tam yoğunluk elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, mısır nişastası ilavesinin sinterlenmiş numunelerin gözenekliliğini arttırdığını göstermiştir. 1400°C sinterleme sıcaklığında ağırlıkça % 20 mısır nişastası ilavesi ile % 47.86 gözeneklilik elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Porous magnesium aluminate ceramics were produced with a sintering process of α-Al2O3 and MgO. Up to 20% by weight of corn starch were used as a pore-forming agent. Pellets were prepared by powder metallurgy technique and produced by solid-state sintering route. The porosity of the sintered pellets was characterized with and without adding corn starch, respectively. In particular, the effects of corn starch additive on density, porosity, and microstructure were investigated. Almost full density was obtained in the samples without starch addition. The study results showed that corn starch addition increased the porosity of the sintered samples. Maximum porosity of 47.86 % was achieved with the addition of 20 wt. % corn starch of 1400°C sintering temperature.

Keywords