Bentonitin Karıştırmalı Ortam Değirmeni ile Kuru Öğütülmesi

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 62-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada bentonitin kuru öğütülmesi için pim tipi dikey karıştırma ortamlı değirmen kullanıldı. Tane boyutu dağılımına ve enerji tüketimine (Ec) etkisi için öğütme süresi ve karıştırma hızı araştırılırken bilye ve bentonit şarj oranı sırasıyla %60 ve %40 olarak sabit tutuldu. Bentonitlerin potansiyel kuru kullanımları için ham bentonitlerin dikey karıştırmalı öğütücüler kullanılarak ultra ince kuru öğütülebildiği gözlemlendi. Deneysel sonuçlar, 128.1 kWh/ton enerji tüketimi ile yaklaşık 10 µm d80 değerine sahip öğütülmüş bentonit ürününün elde edildiğini ortaya koydu. Optimum çalışma parametreleri %60 bilye şarjı, %40 bentonit şarjı, 600 rpm karıştırma hızı ve 20 dk öğütme süresi olarak seçildi.

Keywords

Abstract

In this study, pin-type vertical stirred media mill was used to perform the dry grinding of bentonite. Grinding time and stirring speed were investigated for the effect on the particle size distribution and energy consumption (Ec) while ball charge and bentonite charge were kept constant as 60% and 40%, respectively. It was observed that raw bentonites can be ultra-fine dry grinded using vertical stirred media mills for the potential dry uses of bentonites. The experimental results revealed that a ground bentonite product having a d80 value of about 10 µm was obtained with 128.1 kWh/ton energy consumption. Optimum operational parameters were selected as 60% ball charge, 40% bentonite charge, 600 rpm stirring speed, and 20 min grinding time.

Keywords