Borlanmış Krom-Kobalt Alaşımlarının Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Özel Sayı
Number of pages: 36-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada %10 Co içeren Co-Cr alaşımı 900 °C sıcaklıkta 1.5-4.5 saat borlama yöntemiyle başarılı bir şekilde borlanmıştır. Borlama sonrası bor tabakalarının özellikleri XRD, SEM, yüzey pürüzlülüğü, yoğunluk ve mikrosertlik test cihazı ile incelenmiştir. Cr-Co alaşımlarında borlamadan sonra CrB ve Cr2B ana baskın fazlar olarak ortaya çıkmıştır. SEM'den sonra bor tabakalarında testere dişi yapıları oluşmuştur. Bor tabakasının kalınlığı işlem süresine bağlı olarak 32,24 ile 143,84 µm arasında değişmektedir. Bor tabakası, Cr-Co alaşımı için 1752 ila 1865 HV0.05 arasında değişen bir sertliğe sahipken, borlama öncesinde ise vickers sertlik değeri 194 HV0.05 idi.

Keywords

Abstract

In the study, Co-Cr alloy containing 10% Co was successfully borided by boriding method at 900 °C temperature for 1.5-4.5 hours. After boriding, the properties of boron layers were investigated with XRD, SEM, surface roughness, density and microhardness tester. After boriding on Cr-Co alloys, CrB and Cr2B emerged as the main dominant phases. After SEM, saw-tooth structures were formed in the boron layers. The thickness of boride layer varied from 32,24 to 143.84 μm depending on the process time. Boride layer has a hardness varied from 1752 to 1865 HV0.05 for Cr-Co alloy, whereas the Vickers hardness value of the untreated Cobalt and Chromium were 194 HV0.05 respectively.

Keywords