Camın Çeşitli Sıvılar ile Islanabilirliği ve Kullanılan Temas Açısı Test Sıvılarının Serbest Yüzey Enerjisi Değerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-30 20:08:26.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 147-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada camın, farklı sıvı damlaları ile yaptığı temas açılarına (θ) göre ıslanma davranışı değerlendirildi ve ayrıca kullanılan farklı test sıvı gruplarının damla θ verilerine bağlı serbest yüzey enerjisinin (SYE) hesaplanmasındaki etkisi detaylı olarak incelendi. Damla yayınım yöntemiyle gerçekleştirilen θ ölçümlerinde kullanılan polar test sıvıları su(S), gliserol(GL), formamit(F) ve etilen glikol(EG) iken, apolar test sıvıları ise diiodometan(D), bromonaftalin(B), dodekan(DOD)’dır. Camın SYE hesaplamasında Asit-Baz Yöntemi kullanıldı. Sonuç olarak, camın θ verilerine dayalı olarak asit-baz yöntemiyle belirlenen SYE değerinin, kullanılan test sıvılarının değişmesine bağlı olarak çok ciddi oranda değişebildiği ortaya konulmuştur. 

Keywords

Abstract

In this study, the wetting behavior of a glass was evaluated according to the contact angles (θ) made with different liquid drops, and also the effect of different test liquid groups on the calculation of its surface free energy (SFE) depending on the drop θ data examined in detail. While the polar test liquids used in θ measurements performed by the drop diffusion method are water (W), glycerol (GL), formamide (F) and ethylene glycol (EG), the nonpolar test liquids are diiodomethane (D), bromonaphthalene (B), dodecane (DOD). ) is. The Acid-Base Method was used to calculate the SFE of the glass. As a result, it has been revealed that the SFE value of the glass can change very seriously depending on the change in the test liquids used.

Keywords