Investigation of corrosion behavior of construction steel in hydrochloric and sulfuric acid

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-30 20:42:19.0
Language : İngilizce
Konu : Mekanik Karakterizasyon
Number of pages: 161-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 0.5M, 1M, 1.5M olmak üzere üç farklı konsantrasyona sahip HCl ve H2SO4 asit çözeltisi içerisindeki B420C inşaat çeliğinin korozyon davranışı incelenmiştir. 14 mm çapındaki çelikler dört hafta süresince korozyona testlerine tabi tutularak ağırlık kaybı ve çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Korozyon testleri sonucunda inşaat çeliğinin kesit mikro yapılarının dışarıdan içeriye doğru küçük boşluklar ve çukurlar/oyuklar şeklinde korozyona uğradığı gözlemlenmiştir. Korozyondan dolayı çeliğin kesit ölçülerinde küçülmeler meydana gelmesi sonrasında akma ve çekme gerilmelerin de de düşüşler tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the corrosion behavior of B420C construction steel in HCl and H2SO4 acid solution with three different concentrations, 0.5M, 1M, 1.5M, was investigated. Steels with a diameter of 14 mm were subjected to corrosion tests for four weeks, and weight loss and tensile tests were carried out. As a result of the corrosion tests, it was observed that the cross-sectional microstructures of the construction steel were corroded from the outside to the inside in the form of small voids and pits/cavities. After the reduction in the cross-sectional dimensions of the steel due to corrosion, decreases in yield and tensile stresses were also detected

Keywords