DIN 100Cr6 çeliğinin korozyon direnci ve elektrik iletkenliğine kriyojenik işlemin etkisi

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-24 04:20:09.0
Language : İngilizce
Konu : Metal
Number of pages: 167-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, DIN 100Cr6 rulman çeliğinin korozyon direnci ve elektrik iletkenliği üzerine derin kriyojenik işlem (DCT) ve geleneksel ısıl işlemin (CHT) etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, derin kriyojenik sıcaklıklarda (-145°C) ve farklı sürelerde (12, 24, 36, 48, 60 saat) çelik numuneler kriyojenik ısıl işleme tabi tutulmuştur. Numunelerin korozif özellikleri % 3.5 NaCl ortamında potansiyodinamik polarizasyon testi uygulanarak belirlenmiştir. Hem martensit, karbür, ostenit tutucu miktarları hem de faz bileşenlerinin morfolojisi, CHT ve DCT ısıl işlem görmüş çeliğin korozyon davranışından etkilenmiştir. Kriyojenik işlem görmüş numunelerde martensit yüzdesinin artması ve kalıntı östenit miktarının azalması ile korozyon direncinin azaldığı gözlemlenmiştir. Martenzit yüzdesi arttıkça numunelerin elektriksel direnci CHT’ye göre artmıştır. Ayrıca karbürlerin homojen dağılımı elektriksel iletkenliği artırmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of deep cryogenic treatment (DCT) and conventional heat treatment (CHT) on the corrosion resistance and electrical conductivity of DIN 100Cr6 bearing steel were investigated. For this purpose, a number of bearing steel samples were held for different times (12, 24, 36, 48, 60 h) at deep cryogenic temperatures (-145°C). The corrosion behavior was investigated with potentiodynamic polarization tests in a 3.5 wt.% NaCl solution. Both the amounts of martensite, carbide, retain austenite and the morphology of the phase constituents were influenced on the corrosion behavior of CHT and DCT heat treated steel. It was observed that the corrosion resistance decreased with the increase of the martensite percentage and the decrease in the amount of residual austenite in the cryogenic treated samples. As the martensite percentage increased, the electrical resistance of the samples increased. In addition, homogeneous distribution of carbides increased electrical conductivity

Keywords