S460MC Yapısal Çeliklerin MAG Kaynağında Akımın ve Koruyucu Gaz Kombinasyonunun Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 176-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

S460MC çelikleri ince taneli yapısından dolayı yüksek mukavemet değerlerine sahip olan ve özellikle açık deniz yapıları gibi zorlu ortamlarda kullanılabilen bir malzemedir. Bu malzemenin kaynağında malzemeye kendine haz özelliğini kazandıran ince taneli yapısının bozulmaması kullanılabilirlik için hayati önem sahiptir. Bu çalışmada S460MC çelik plaklar iki farklı kaynak akımı ve iki farklı Argon-CO2 oranındaki parametreleri kombinasyonları kullanılarak MAG yöntemi ile kaynak edilmiştir. Elde edilen kaynak birleştirmelerine makro ve mikro yapı incelemesi, mikrosertlik, çekme ve eğme testleri uygulanarak parametrelerin kaynağın yapısına ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda kaynak akımının ve CO2 oranındaki artışın kaynak metali ve ısıdan etkilenen bölgede tane irileşmesine neden olduğu görülmüştür. Ayrıca kaynak akımının ve CO2 oranındaki artışın bu bölgelerde sertliği arttırdığı, akma ve çekme dayanımını düşürdüğü tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Due to their fine-grained structure and high strength values, IS460MC steels can be employed in harsh environments, such as offshore structures. The fine-grained structure of this material, which gives it its pleasing quality, must not be damaged during the welding process in order for it to be useful. In this investigation, two different welding currents and two different Argon-CO2 ratio combinations were used to MAG welding of S460MC steel plates. The weld joints were then subjected to tensile, bending, microhardness, macro and micro structure analysis, and tests to determine the impact of the factors on the structure and mechanical characteristics of the weld. As a result of the investigations, it was seen that the increase in the welding current and the CO2 ratio caused the grain coarsening of the weld metal and the heat-affected zone. In addition, it was determined that the increase in welding current and CO2 ratio increased the hardness in these regions and decreased the yield and tensile strength.

Keywords