VVER-1200 Reaktörü ve Soğutma Sisteminin Yapısı ve İşleyişi Üzerine Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 185-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda ülkelerin hızlı sanayileşmesine ve dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak artan enerji ihtiyacı her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelmiştir. Ülkeler bu ihtiyaçları karşılamak için farklı enerji kaynakları kullanmaya yönelmişlerdir. Nükleer enerji ve kullanımı birçok araştırmaya konu olmuştur.  Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. VVER, ısı transferi ve moderatör olarak suyu kullanan dünyadaki en yaygın tip reaktörlerden biridir. VVER, esas olarak Rusya'da geliştirilen bir çeşit basınçlı su reaktörü (PWR) tasarımıdır. Sonuç olarak, mevcut çalışmanın amacı, VVER-1200 reaktörünü tüm yönleriyle anlatmak ve analiz etmektir

Keywords

Abstract

In recent years, the increasing energy need in parallel with the quick industrialization of countries and rapid growth in world population has become an even bigger problem day by day. Countries have tended to use different energy sources to meet these needs. Nuclear energy and its use have been the subject of many studies. A nuclear power plant is a facility where one or more nuclear reactors use radioactive materials as fuel, and heat energy and electrical energy are produced from this energy. VVER is one of the most widespread type of reactors in the world using water as heat-transfer and modurator. The VVER is a types of pressurized water reactor (PWR) designs that were essentially developed in Russia. In conclusion, the aim of the present study is to describe and analyze the VVER-1200 reactor in all its aspects.

Keywords