Otomotiv Sektöründe Kullanılan MWCNT Katkılı Poliüretan Nanokompozitlerin Eğilme Hasarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 198-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metal, seramik, polimer vb. geleneksel malzemelerin farklı uygulamalarda, insanoğlunun başlangıcından bugüne kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise kompozit malzemeler, birkaç farklı bileşen malzemenin avantajlarını birleştirerek malzeme performansının optimizasyonunda büyük bir potansiyel sunan ve en hızlı büyüyen malzeme sınıfları arasındadır. Poliüretan kompozitler (PUC'ler) düşük yoğunluk, mükemmel esneklik, şekil hafızası, yüksek aşınma direnci, korozyon direnci, kopmada yüksek uzama, sönümleme yeteneği, hava koşullarına dayanıklılık, yüksek elastikiyet, yaşlanma önleyici, iyi işlenebilirlik, yüksek darbe dayanımı, mükemmel parlaklık gibi takdire şayan özelliklere sahiptir. Nanoparçacıklar ile güçlendirilmiş polimer nanokompozitler hem akademik hem de endüstriyel alanlarda malzeme biliminde dikkate değer bir dönüm noktası haline gelmiştir. Yapılan bu çalışmada poliüretan reçinenin içerisine çözelti hazırlama metoduyla ağırlıkça % 0.25, 0.35 ve 0.45 oranlarında çok cidarlı karbon nanotüpler (MWCNTs) dolgu yapılarak polimer nanokompozit malzemelerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen farklı oranlarındaki MWCNTs dolgulu PU nanokompozitlerin üç noktadan eğilme testleri, eğilme dayanımları, Young modülleri, toklukları, birim şekil değişimleri saf PU ile karşılaştırılmıştır. MWCNT takviyeli poliüretan nanokompozit malzemelerden üretilen üç noktadan eğme test parçaları ASTM D790-02 standardına göre üretilmiştir. Saf poliüretanın eğilme dayanımı 25 MPa iken %0.35 MWCNT dolgulu poliüretan nanokompozit malzemenin eğilme dayanımı % 46.8 oranında bir artış ile 36.7 MPa elde edilmiştir.  Saf poliüretan reçineye göre MWCNT dolgulu PU nanokompozitlerin rijitliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kırık yüzeylerin hasar davranışları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Traditional materials such as metal, ceramic, polymer, etc. have been widely used in different applications since the beginning of mankind. Today, composite materials are among the fastest growing material classes, offering great potential in optimizing material performance by combining the advantages of several different component materials. Polyurethane composites (PUCs) have admirable features such as low density, excellent flexibility, shape memory, high wear resistance, corrosion resistance, high elongation at break, damping ability, resistance to weather conditions, high elasticity, anti-aging, good machinability, high impact resistance, excellent brightness. Polymer nanocomposites reinforced with nanoparticles have become a remarkable milestone in materials science, both in academic and industrial fields. In this study, polymer nanocomposite materials were produced by filling multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) in the polyurethane resin with the solution preparation method at the ratios of 0.25, 0.35 and 0.45 by weight. Three-point bending tests, bending strength, Young's modulus, toughness, rupture strains of PU nanocomposites filled with different addinng ratios of MWCNTs were compared with pure PU. MWCNT doped polyurethane nanocomposite materials were produced and then three point bending specimens of these materials according to ASTM D790-02 standard were prepared. While the flexural strength of pure polyurethane was 25 MPa, the flexural strength of 0.35% MWCNT filled polyurethane nanocomposite material was 36.7 MPa with an increase of 46.8%. It was observed that the stiffness of MWCNT filled PU nanocomposites increased compared to pure polyurethane resin. In addition, the damage behavior of the fractured surfaces was examined by scanning electron microscopy (SEM).

Keywords