PEM Yakıt Pili Bipolar Plakaları için Ni-Co-Sn İnce Filmlerin Elektrodepozisyonu ve Karakterizasyonu

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 239-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bipolar plakalar, yüksek mekanik dayanım ve işlenebilirlik gibi özellikleri ile PEM yakıt pili cihazının gaz akışında ve mekanik kararlılığında hayati bir rol oynamaktadır. Metalik bipolar plakaların avantajları olmasına rağmen, çoğu metalik bipolar plaka kimyasal stabiliteden yoksundur. Bu nedenle, düşük maliyetli metalik bipolar plaka üretmek için, metalik bipolar plakaların yüzeyine koruyucu bir kaplama uygulanmalıdır. Bu çalışmada, PEM yakıt hücresi bipolar plakaları için SS316 folyoları üzerine elektrodepozisyon tekniği ile Ni-Co-Sn bazlı ince filmler kaplanmıştır. Uygulanan doğru akım yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak Ni-Co-Sn katmanlarının elektrodepozisyonu için basit sülfat bazlı elektrolit kullanılmıştır. Sistemin elektrokimyasal indirgeme mekanizması döngüsel voltametri ile incelenmiştir. Kaplamaların yapısal karakterizasyonu, morfolojik karakterizasyonu, kompozisyon analizleri, sertliği ve elektrokimyasal davranışı incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Bipolar plates play a vital role in the gas flow and the mechanical stability of the PEM fuel cell device with their high mechanical strength and machinability properties. Although metallic bipolar plates have advantages, most metallic bipolar plates lack chemical stability. For that reason, to produce low-cost metallic bipolar plates, a protective coating must be applied to the surface of the metallic bipolar plates. In this study, Ni-Co-Sn based thin film coatings were deposited by electrodeposition technique onto SS316 foils for the PEM fuel cell bipolar plates. A simple sulfate-based electrolyte was used for the electrodeposition of the Ni-Co-Sn layers as a function of applied direct current density. The electrochemical reduction mechanism of the system was studied with cyclic voltammetry. The structural characterization, the morphological characterization, the composition analyses, the hardness, and the electrochemical behavior of the coatings were investigated.

Keywords