Gadolinyum Katkılı Silan Bazlı Nanolif Yüzeylerin Karakterizasyonu

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-10 22:12:06.0
Language : İngilizce
Konu : Fizik
Number of pages: 60-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, uygun içeriğe sahip çözeltilerin belirlenmesi ile kaplamanın yüzeye mekanik dayanımını arttırmak için nanolifler oluşturularak, cam malzeme yüzeylerinde antibakteriyel aktivitelerin incelenmesidir. Bu çalışmada silan bazlı gadolinyum katkılı ve katkısız çözeltiler kullanılmıştır. Nanolifler bir elektroeğirme cihazı kullanılarak eşdeğer cam yüzeylerde elde edilmiştir. SEM-EDX analiz cihazı ile elde edilen nanolif kaplı yüzeylerin elementel analizleri ve nanolif oluşumları, XRD cihazı ile çözeltilerde kullanılan malzemelerin fazları, antibakteriyel test ile yüzeylerin S.aereus ve E.coli bakterilerine karşı aktiviteleri, FT-IR cihazı ile çözeltilerde kullanılan bileşen yapısının varlığı, yüzey temas açısı ve sıvının yüzeyler üzerindeki etkinliği incelenmiştir. İnceleme sonucunda cam malzeme yüzeyinde oluşan tüm bulgular karşılaştırılarak analiz edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The aim of the study is that the antibacterial activity and solutions with appropriate content are determined on the glass material surfaces and nanofibers are created and applied to increase the mechanical resistance of the coating on the surface. In this study, gadolinium-doped and non-doped solutions based on silane were used. Nanofibers were obtained on equivalent glass surfaces using an electrospinning device. Elemental analysis and nanofiber formations of nanofiber coated surfaces obtained by SEM-EDX analysis machine, phases of materials used in solutions with XRD device, activities of surfaces against S.aereus and E.coli bacteria with antibacterial test, presence of component structure used in solutions with FT-IR device, surface contact angle and the effectiveness of liquid on surfaces were examined. As a result of the examination, all the findings formed on the surface of the glass material were analyzed by comparing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics