Bakır Çoktelli Tel Çekme Makineleri Giriş Rölelerinde Aşınma Kaynaklı Hasarın Önlenmesi ve Tel Çekim Kalitesinin İyileştirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 20:47:21.0
Language : Türkçe
Konu : Metal
Number of pages: 103-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bakır çoktelli çekim makinelerinde, giriş malzemesi olarak kullanılan tel, makara ya da sepetlerden çözülür ve yönlendirme avare makaraları vasıtasıyla makinaya doğru iletilir. Kollektörde toplanan teller, makine çekim grubuna gelmeden metal giriş rölesinden geçirilir. Tellerin yük altında giriş rölesine baskı uygulaması ve sürtünme etkisiyle röle yüzeyinde aşınmalar meydana gelebilmektedir.

Aşınan giriş rölesi yüzeyleri, tele sürterek tel yüzeyinde mekanik deformasyona neden olabilmektedir. Kaplamalı tellerde kaplamanın bozulması ya da tel yüzeyinde tozuma hasarları gibi yüzey kusurları karşılaşılan mekanik deformasyon hasarlarına örnektir. Giriş rölesinden kopan küçük metalik partiküllerin tel yüzeyine batması sonucunda tel kopması problemleri ile karşılaşılabilmektedir.

Çalışmanın amacı, çoktelli çekim makinelerinde alternatif malzemeler ve aşınmaya dayanıklı kaplamalar kullanılarak imal edilmiş giriş rölelerinin denenmesidir. Yüzeyi WC-NiCr kaplanmış 1.0503 çelik, 1.2080 çelik, yüzeyi CrO2 kaplanmış 1.2080 çelik, 1.2436 çelik, yüzeyi Cr3C2-NiCr kaplanmış 1.2436 çelik kullanılarak üretilen röleler kimyasal kompozisyon, sertlik, yüzey karakteristiği bakımından kıyaslanmıştır. Ayrıca belirlenen rölelerin çoktelli makinesinde uzun süreli kullanım sonucunda, üzerinden geçen tel miktarı ve tel metrajına bağlı olarak aşınma seviyesi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In copper multiwire drawing machines, the wire which is used as input material is uncoiled from reels or baskets and steered to the machine through the idler pulleys. The wires collected in the collector are passed from the metal entrance pulleys before reaching to the machine. Abrasions may occur on the surface of entrance pulley due to the pressure applied by the wires under load and the effect of friction.

Worn entrance pulley surfaces can cause mechanical deformation on the wire surface by rubbing. Surface defects such as coating damages or dusting on the wire surface are examples of mechanical deformation damages encountered in coated wires. Wire break problems can be seen as a result of penetrating to the wire surface of the small metallic particles which are detached from the entrance pulley.

The aim of the study is to test entrance pulleys manufactured using alternative materials and wear resistant coatings in multiwire drawing machines. Pulleys produced using WC-NiCr coated 1.0503 steel, 1.2080 steel, CrO2 coated 1.2080 steel, 1.2436 steel, Cr3C2-NiCr coated 1.2436 steel were compared in that composition, hardness and surface characteristics. In addition, as a result of long-term use in the multiwire machine of the selected pulleys, the level of wear depending on the quantity and length of the wire were examined relatively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics