Amaç ve Kapsam


AMAÇ

Ocak 2021´den itibaren Journal of Characterization, tamamen açık erişimli (OA) bir dergi haline geldi. Dergide yayınlanan tüm içerik, açık erişim lisansı altında yayınlanacak ve dünya çapındaki okuyuculara ücretsiz olarak ulaşılabilecek ve mümkün olan en geniş yayılımı sağlayacaktır.

Journal of Characterization, Uygulamalı Yaşam Bilimleri, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri, Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Fizik disiplinleri için çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bir dergidir. Pratik sorunları çözmek için sağlam bilimsel keşifleri teşvik eder. Dergi, bilimsel bilgi, deney ve teoriler, yöntem ve tekniklerin yanı sıra disiplinler arası bağlantılar hakkında iyi bir anlayış sunan kaliteli, bilimsel olarak geçerli, orijinal makaleleri teşvik eder. Araştırma makalelerini, inceleme makalelerini, vaka çalışmalarını ve kısa iletişimleri memnuniyetle karşılar.

Tüm bildiriler bilimsel içerik temelinde değerlendirilir. Gönderimler, akran incelemesinden önce araştırma ve yayın etiği açısından taranır.

  • Açık Erişim, mümkün olan en geniş yayılma anlamına gelir.
  • Çalışmanız için daha fazla indirme imkanı sağlar.
  • Daha fazla görüntülenme, daha fazla atıf alma imkanı verir.
  • Renkli basım ücreti yoktur.
  • Geniş bir okuyucu kitlesi için uluslararası disiplinler arası uygulamalı bilim içeriği sağlar.
  • Pratik sorunları yenilikçi bir şekilde çözmek için sağlam bilim keşfidir.
  • Yüksek görünürlük ile makalelerin hızlı yayınlanır.
  • Çalışmanızın etkisini izlemek için makale düzeyinde istatistikler verir.

 

KAPSAM

Journal of Characterization´ın Uygulamalı Yaşam Bilimleri bölümü Biyolojik Bilimler, Kimya, Sağlık Bilimleri, Fizik, Mühendislik ve Çevre Bilimlerinde yaşam bilimleri araştırmalarının modern uygulamalarına odaklanan ilgili makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Özellikle geniş yaşam bilimleri yelpazesinde önemli bilimsel ve toplumsal katkılar sağlayan uygulamalı araştırmalarla ilgileniyoruz.

Mühendislik bölümü, Biyomühendislik, Uygulamalı Mühendislik, Robotik ve Kontrol, Sinyal İşleme, Veri Analizi, Deneyler, Hesaplamalı Mekaniği ve Akışkanlar Mekaniği gibi Mühendislik Teknolojisinin çeşitli alt disiplinleri için bir forum sağlar. Tüm mühendislik bilimleri ile ilgili teorik ve pratik problemleri kapsayan katkılar arıyoruz.

Disiplinlerarası bölüm, temel süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için deneyler, sayısal modelleme ve teori uzmanlığını kapsayan çok disiplinli projeler için bir forum sağlar. Uygulamalı bilimlerin disiplinlerini birleştiren veya birbirine bağlayan yazıları memnuniyetle karşılar ve teorik veya pratik sorunları araştırır.

Kimya ve Malzeme bölümü, kimya ve malzeme biliminin temel araştırma alanlarıyla ilgilenir. Bölümümüzün kapsadığı birçok konu arasında, kataliz, küçük moleküllerin aktivasyonu, elektrokimya ve enerji malzemeleri ile ilgili konuları tanıtıyoruz.

Journal of Characterization´ın Fizik ve Malzeme bölümü, Uygulamalı Fizik alanındaki en son gelişmeleri ve bunun Malzeme Bilimleri ile kesişimini hedefler. Alternatif enerji kaynakları, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği ve yenilikçi sağlık da dahil olmak üzere, ilgi uyandıran veya küresel zorluklarla ilgili konuları teşvik ediyoruz.

Bu bölümde ele alınan konular bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

Uygulamalı Yaşam Bilimleri

Mühendislik

Kimya ve Malzemeler

Fizik ve Malzeme

Tarım ve Tarım Bilimi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Elektrokataliz

Malzemelerin elektronik özellikleri

Su ve Deniz Biyolojisi

Büyük Veri, Veri Bilimi ve Veri Analizi

Click chemistry

Yapı-Özellik ilişkisi ve karakterizasyonu

Davranış Bilimleri

 Mühendisliği ve Makine Mühendisliği

Heterojen ve homojen kataliz

Süper İletkenlik ve Manyetizma

Biyokimya

Haberleşme Sistemleri

Biyokimya

Spintronik

Biyomühendislik

Karmaşık Yapılar

Nanopartiküllerin yeşil sentezi

Organik elektronik

biyomalzemeler

Bilgisayar Mühendisliği

Enerji dönüşümü

Perovskite / Silikon güneş pilleri

Biyomedikal Bilimler

Bilgi İşlem Sistemleri

Biyokütle

Biyomalzemeler ve sağlık uygulamaları

Biyofizik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektromanyetikler

İnşaat malzemeleri

Biyoelektronik ve sensörler

biyoteknoloji

Enerji, Güç ve Endüstriyel Uygulamalar

Fotokataliz

Uygulamalı fotokimya

Hücre Biyolojisi

Akışkanlar Mekaniği

Water splitting

Fotonik malzemeler

Ekoloji

Görüntü İşleme ve Sinyal İşleme

Yakıt hücreleri

Malzemelerin mekanik özellikleri

Çevresel Yaşam Bilimi

Endüstriyel Teknoloji ve Üretim

İnorganik kimya

Termoelektrik malzemeler

Evrimsel ve Gelişimsel Biyoloji

Makine Öğrenimi

Analitik kimya

Nanomalzemeler/nanopartiküller

Yemek bilimi

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

Oksijen indirgeme reaksiyonu

Enerji transferi, depolanması ve dönüştürülmesi

Ormancılık

Çok Ölçekli Modelleme ve Çok Ölçekli Analiz

Elektrolizörler

Organik madde dopingi

Genetik ve Genomik

Optik

Gıda kimyası

Pil

Mikrobiyoloji

İnşaatta Yapısal Bütünlük ve Teknolojiler

 

Malzemelerin optik özellikleri

Bitki Bilimleri

Sürdürülebilir Yaratıcı Sistemler

 

Alaşımlar ve seramikler

Nüfus dinamikleri

 

 

Uygulamalı Biyofizik

Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik

 

 

Malzeme Bilimlerinde Sürdürülebilir Kalkınma

Zooloji ve Veterinerlik Bilimleri