Benzerlik Taraması


Dergimize gönderilen bir makalenin amaç ve kapsam bakımından uygunluğu incelendikten sonra değerlendirmeye alınmadan önce Turnitin veya Ithenticate programıyla  benzerlik (intihal) taraması bir kez de editör/alan editörü tarafından yapılır. Tarama sonucu benzerlik oranının %20´un üzerinde çıkması durumunda makale değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda yazarlardan makalelerini düzeltmeleri (benzerlik oranını düşürmeleri) ve tekrar yüklemeleri istenir. Bibliyografik materyaller (kaynakça, alıntılar vb.) taramaya dahil edilmez.