Paketli Keklerde İleri Glikasyon Son Ürünleri Öncüllerinin HPLC ile Tespiti ve Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 82-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İleri glikasyon son ürünlerinin (AGE'ler) öncülleri olan glioksal (GO) ve metilglioksal (MGO), gıda işleme sırasında Maillard reaksiyonu (MR), protein ve yağ oksidasyonu ile meydana gelen toksik, heterojenik bileşiklerdir. Bu çalışmanın amacı, işlenmiş gıdalardan biri olan paketli keklerin AGE içeriklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmada, 19 çeşit paketli kek örneği ile 1 adet ev yapımı kek kullanılmıştır. Paketli kekler İstanbul’daki farklı marketlerden alınmıştır. Keklerdeki GO ve MGO içerikleri HPLC cihazı ile ölçülmüştür. Analiz edilen örneklerdeki ölçülen GO miktarları, 0 – 28,54 µg/100 g arasında tespit edilmiştir. Keklerin MGO içerikleri ise 7,60 – 87,1 µg/100 g aralığında bulunmuştur. Ev yapımı kekte MGO tespit edilememiştir. Paketli keklerdeki MGO miktarları, GO miktarlarından çok daha yüksek bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Glyoxal (GO) and methylglyoxal (MGO), which are the precursors of advanced glycation end products (AGEs), are toxic, heterogeneous compounds formed by Maillard reaction (MR), protein, and fat oxidation during food processing. This study aims to determine and evaluate the AGE content of packaged cakes, which is one of the processed foods. In this study, 19 different packaged cake samples and 1 homemade cake were used. Packaged cakes were obtained from different marketplaces in Istanbul. MGO and GO contents in the cakes were measured by HPLC device. Measured GO amounts in the analyzed samples were detected between 0 – 28.54 µg/100 g. The MGO contents of the cakes were found in the range of 7.60 – 87.1 µg/100 g. MGO could not be detected in the homemade cake. MGO amounts in packaged cakes were found to be much higher than GO amounts.

Keywords